Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

aello
Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— Witkacy
Reposted fromapatyczna apatyczna viajawn-palace jawn-palace
aello
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie, co należy powiedzieć, żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden muskuł, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted frompuella13 puella13 viajawn-palace jawn-palace
Sponsored post
soup-sponsored
aello
3440 689b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viajawn-palace jawn-palace
aello
4545 c16b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajawn-palace jawn-palace
aello
0775 3ecf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajawn-palace jawn-palace
aello
3488 483f 500
Reposted frombylejaka bylejaka viajawn-palace jawn-palace
aello
0586 3e81
Reposted fromretaliate retaliate viajawn-palace jawn-palace
aello
Marilyn Monroe & James Dean
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajawn-palace jawn-palace
aello
Miłość powinna się zdarzyć,  a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frommoncherie moncherie viajawn-palace jawn-palace
aello
7574 a316 500
Reposted fromnomad nomad viajawn-palace jawn-palace
aello
9260 a12a
"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. "

— J. Cortazar "Gra w klasy
aello
2478 cc12
Reposted frommountaindew mountaindew viajawn-palace jawn-palace
aello
aello
8489 847d 500
Reposted frommisza misza viajawn-palace jawn-palace
aello
6198 bde5 500
Reposted fromscorpix scorpix viajawn-palace jawn-palace
aello
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Reposted fromyourtitle yourtitle viajawn-palace jawn-palace

December 24 2014

aello
2918 7abc
aello
aello
1081 8e04
aello
7211 9c3a
Reposted fromdusielecc dusielecc viajawn-palace jawn-palace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...